Jak powstało Roztocze?

Jak powstało Roztocze?

Skąd wzięła się nazwa Roztocze?

Nazwa Roztocze – oznacza dział wodny a w szerszym znaczeniu wzniesienia z których strumienie roztaczają swe wody tocząc je w różnych kierunkach. Obecność bożej łaski towarzyszy wodzie z Roztocza już od wieków, kiedy to Matka Boża objawia się tutejszemu chłopu i go uzdrawia Kapliczka „Na Wodzie”. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji na Roztoczu a także miejsce kultu i pielgrzymek z całej Polski. Obiekt pochodzi z XVIII w. i nazywany jest często „Kaplicą Objawień”, ponieważ w tym miejscu w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Wypływająca ze źródeł pod kaplicą woda jest, według miejscowej ludności oraz pielgrzymów, lecznicza. Wiele osób moczy w niej chore lub zmęczone części ciała.

Jak powstało Roztocze?

„Szóstego dnia, gdy Pan w mozole kończył dzieło stworzenia świata, stwierdził, że nierówno obdzielił ludzi”. Nie wszyscy z wysoka mogli podziwiać jego dzieło i niejednaką mieli drogę ku niebu. Żal się Panu zrobiło tych co zamieszkać mieli między Bugiem a Wisłą i postanowił dać im kawałeczek gór. Z budulca, który pozostał po stworzeniu Karpat, Pienin i Sudetów, uszczknął nieco skał i głazów. Następnie zaczerpnął wody z górskich potoków, przeorał głęboko ziemię i zasadził jodły i buki na zboczach wąwozów. A tam, gdzie ocierał spracowane czoło z kropli potu trysnęły źródła krystalicznie czystej wody.

Krystaliczne źródła

Bardzo częstym zjawiskiem które możemy zaobserwować na Roztoczu są wypływające źródła krystalicznie czystej wody i takie znajdziemy w Hutkach gdzie tuż za mostem, zaczyna się teren źródliskowy ciągnący się na odcinku ok. 70 metrów. Spod zbocza od strony północnej wypływa wiele większych i mniejszych źródeł. Łącznie źródła dają tu tyle wody ile niesie rzeka Wieprz do mostu w Hutkach.

Rzeka Wieprz

Legenda głosi, że ryjące świnie rozryły błoto i utworzyły jezioro wieprzowe z którego wypływa rzeka którą nazwano Wieprz.
Licząca 303 km długości rzeka jest trzecią co do wielkości rzeką Roztocza. Rozmiarami ustępuję jedynie Wiśle i Bugowi. Jednak w odróżnieniu od większych braci Wieprz płynie przez centrum regionu i na całej długości mieści się na obszarze województwa. Roztoczański odcinek rzeki doskonale nadaje się do spływów kajakowych.

Stawy rybne. Hutki na Roztoczu

Otoczone lasem stawy przedstawiają piękny widok. W porze letniej, uroku temu miejscu dodają przepięknie kwitnące, pływające po wodzie, grzybienie białe i grążele żółte. Parkingi leśne przy stawach są przykładem, jak gospodarze terenu chcą pogodzić ochronę przyrody z potrzebami turystów. Stworzenie właściwych warunków turystom umożliwia poprawne korzystanie z uroków środowiska. Niejednokrotnie umożliwiając turystom aktywny odpoczynek i jednoczesne poznanie akwenów wodnych i przylegających lasów. Stawy te powstały w latach przedwojennych i należały do właściciela dóbr krasnobrodzkich Kazimierza Fudakowskiego. W wodach stawów można spotkać ryby takich gatunków jak: karaś srebrny i złoty, okoń, płoć, sum, lin i szczupak. Teren stawów i przyległych kompleksów leśnych to ostoja wielu ptaków, takich jak : perkozek, bąk, bączek, bocian czarny (żerowisko 1 pary), czernica, krzyżówka, piskliwiec, błotniak stawowy. Tak więc widzimy że Roztocze to woda jako źródło życia ale także źródło bliskości z człowiekiem i dla człowieka.