„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn. „Utworzenie wypożyczalni kajaków w miejscowości Hutki”
mająca na celu Podejmowanie działalności gospodarczej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej
przez LGD „Nasze Roztocze”