Roztoczański Park Narodowy – Kapliczki

Roztoczański Park Narodowy – Kapliczki

Roztoczański Park Narodowy.

Roztoczański Park Narodowy to krajowy park położony w południowo-wschodniej części Polski na krainie geograficznej zwanej „Roztocze”. Został on utworzony 10 Maja 1974 roku. Symbolem jego jest konik polski, potomek dzikiego tarpana. Miejsce to obejmuje w swoim obszarze najcenniejsze krajobrazowo rejony. Magia jaką tam odczuwamy powoduje, iż każdy kto raz odwiedził to miejsce, chce wracać do niego w przyszłości…

Kapliczki na Roztoczu

Roztocze to nie tylko przyroda! Jedną z charakterystycznych elementów krajobrazu są rozsiane po polach i lasach setki kapliczek i przydrożnych krzyży. Czy są one drewniane, czy kamienne, wszystkie mają niepowtarzalny urok. Większość kapliczek wystawiono po 1905 roku, kiedy wydano carski dekret, zezwalający na swobodne praktyki kościoła rzymskokatolickiego. Te często stały na skrzyżowaniach dróg u wejścia do wsi lub w jej centrum w miejscach ważnych dla mieszkańców. Kapliczki były stawiane poprzez wkład finansowy różnych klas społecznych i kościoła (mieszczaństwo, szlachta, chłopi, księża). Miały one chronić przed wszelkim złem, wskazywać drogę czy też być podziękowaniem za otrzymaną łaskę. Wynikały również z głębokiej bogobojności, pobożności czy w akcie pokuty za ciężkie grzechy. Trzeba pamiętać że żyli tutaj razem Polacy i Ukraińcy a owe znaki wiary są ich materialną spuścizną.

Na rowerze przez Roztoczański Park Narodowy.

Najlepszym sposobem na zwiedzanie owych kapliczek a także całego Roztocza jest rower, który można wypożyczyć w naszej wypożyczalni. Do dyspozycji czeka na Was prawie 1000 km szlaków rowerowych, poprowadzonych przez przepiękne urokliwe miejsca, gdzie z pewnością odczujemy jedność z otaczającą nas naturą. Roztocze jest miejscem tak malowniczym i niezwykłym, że każdy znajdzie coś dla siebie. Obszar o którym mówimy jest bogaty w różnego typu gatunki drzew:

Jednak to tylko mała część tego co oferuje Roztoczański Park Narodowy i jego okolice. Tereny pagórkowate są tutaj nieodzownym elementem krajobrazu a fauna i flora charakteryzuje się niesamowitym zróżnicowaniem. Przemierzając pobliskie lasy bardzo często możemy zaobserwować różne rodzaje gadów, płazów, ptaków czy też gryzoni.